วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การทดลองวิทยาศาสตร์

การทดลองเรื่องไข่นิ่ม

      สิ่งที่ต้องทำ
 • แก้ว1ใบ
 • ไข่ไก่1ฟอง
 • น้ำส้มสายชู
       วิธีการทดลอง
 • นำไข่ไก่ใส่ลงไปในแก้ว
 • เทน้ำส้มสายชูลงไปในไข่
 • ทิ้งไว้1คืนอดใจรอนะพอตอนเช้าเทน้ำออกแล้วก็ลองจับไข่ดูซิ...

      เพราะอะไรกันนะ
  น้ำส้มสายชูเป็นสารเคมีประเภทกรดอินทรีย ได้แก่กรดน้ำส้มหรือกรดอะซิ  ติก ซึ่งสามารถละลายแคมเซียมได้ เปลือกไข่มีแคมเซียมเป็นองค์ประกอบหลักที่ทำเปลือกไข่แข็งเมื่อถูกละลายหายไป เปลือกไข่จึงนิ่ม กระดูกเราก็มีแคมเซียมเช่นกัน คราวหน้าเพื่อนๆกิน KFC แล้วเอากระดูกไก่มาทดลองดูนะว่าเป็นอย่างไร


การทดลองเรื่องพริกไทยหนีน้ำ 

สิ่งที่ต้องทำ
 • พริกไทยป่น
 • น้ำยาล้างจาน
 • ถ้วยใส่น้ำ
วิธีการทดลอง
 • ใส่พริกไทยลงไปในน้ำไม่ต้องเยอะมาก
 • เอานิ่วจู่ลงไปในน้ำยาล้างจานที่เตียมไว้
 • จากนั้นให้เอานิ้วมือจู่มลงในน้ำยาล้างจาน จู่มลงในชามที่โรยพริกไทยไว้สังเกตเห็นได้ว่า พริกไทยจะแตกกระจายออกจากกัน

เพราะไรกันนะ
     สาเหตุที่พริกไทยกระจายอยู่กันเนื่องมาจากน้ำถูกลดแรงตึงผิวสารจำพวกทำสะอาดหรือสารชะล้าง(ในการทดลองนี้คือน้ำยาล้างจาน)เราจะเห็นได้ว่าในตอนแรกพริกไทยจะอยู่นิ่งในจานเพราะน้ำมีแรงตึงผิวของบริเวณขอบจานซึ่งมีมากกว่าบริเวณตรงกลางจานทำให้พริกไทยไหลไปที่ขอบจานซึ่งมีแรงตึงผิวมากกว่านั้นเอง
     แรงตึงผิวของน้ำ หมายถึง ความคงทนของผิวหน้าต่อแรงที่มากระทำหรือแรงที่ใช้รักษารูปทรงของหยดน้ำได้ แรงตึงผิวของน้ำจะแสดงให้เห็นเมื่อเทพริกไทยลงในผิวน้ำอย่างระมัดระวังพริกไทยจะลอยน้ำได้ การที่พริกไทยลอยน้ำได้เนื่องจากผิวน้ำมีลักษณะเหมือนมีเยื่อบางๆปิดไว้ เมื่อน้ำรวมตัวกันอยู่แรงตึงผิวจะเกิดขึ้นไม่มากนักเนื่องจากผิวสัมผัสกับอากาศ แต่ถ้าน้ำสัมผัสกับของแข็งหรือของเหลว เราจะเรียกว่าแรงตึงผิวที่หน้าสัมผัส